Blogg om jobb, företag och tjänster

Blogg om jobb, företag och tjänster

Mätteknik

- Posted in Tjänster by

Mätteknik med precision

Mätteknik utförs av mättekniker som erbjuder alla former av geodetisk mätning. Det kan handla om inmätning med totalstation till maskinstyrning för effektiva och snabba arbeten. Mättekniker har höga krav på sina arbeten och levererar kvalitet.

Mättekniker ned totalstation som deras primära mätningsverktyg utför utsättningar och inmätningar för diverse former av hus, fastigheter och andra byggnader. De mäter både höjd och plan för kontroll att byggnadens samtliga delar hamnar precis där de är tänkta att hamna. Utöver så utförs kontrollmätningar som säkerställer att byggnaden överensstämmer med både bygglov och ritningar.

Mättekniker mäter anläggningsprojekt, från stora centralt belägna anläggningar till de mindre med avskilda lägen. Mättekniker ser till att mätningar av rör, ledningar och allt som hör till anläggningar alltid utförs med precision. De genomför även kontroller som relationshandlingar och det utförs effektivt, snabbt och smidigt.

Varje projekt kräver sin specifika metod, därför används olika metoder beroende på projektet. Ett visst projekt kräver kanske bara GPS medan ett annat projekt kanske genomförs mest optimalt drönare, så kallad drönarmätning. Mätteknikern vet bäst och med lång erfarenhet och stor kunskap så löser de uppdraget så att hela projektet kan fortskrida enliga plan.

Mätteknik omfattar maskinstyrning, utsättning. inmätning, mängdberäkning och drönarmätning. De som anlitas flitigt i Sverige utför mättetknik med färre steg och mer precision vilket tilltalar uppdragsgivare. De skriver på sin hemsida att de som kompletta mättekniker har stor vana att snabbt sätta sig in i varje enskilt projekt och de utför sina mättjänster på ett effektivt och flexibelt vis´, anpassat utifrån uppdraget och alltid med största noggrannhet. Vidare berättar de att de använder sig av den senaste mättekniken och behärskar de allra flesta geodetiska instrumenten. Således kan de erbjuda totallösningar inom mätteknik på både lokalt som globalt där höga krav framträder. De har ett tänk som skapar deras storhet i branschen och det är deras medvetenhet om att de jobbar i en bransch där misstag kan ge stora konsekvenser vad gäller både säkerhet och ekonomi och ser till att varje projekt ger bästa resultat i alla led.

Mätteknik för bästa precision