Blogg om jobb, företag och tjänster

Blogg om jobb, företag och tjänster

Avtalsrätt

- Posted in Tjänster by

Har funderat lite kring svensk avtalsrätt

Ett avtal är ju i princip en överenskommelse mellan två parter och enligt svensk lagstiftning så är både muntliga och skriftliga avtal bindande. Det är det nog inte alla som förstår eller har koll på. Ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt, dock svårare att bevisa så klart.

Så varje gång du kommer överens med någon om något så är det ett avtal även om du inte skrivit på något papper.

När man som jag handlar online så har man dock alltid två veckors ångerrätt oavsett vad företaget säger i sina villkor. Det beror på att lagen om distansavtal är tvingande till konsumentens förmån vilket innebär att även om företaget skriver i sina villkor att det inte finns någon ångerrätt så har du det ändå.

Detta gäller dock endast om du handlar som privatperson och säljaren är ett företag. Om du köper något i egenskap av företagare så är det istället köplagen som gäller. Köplagen är dispositiv vilket innebär att den träder i kraft om inte något annat är avtalat. Så du kan ha ångerrätt även som företagare men då måste det stå i avtalet.

Som konsument har vi ofta ett ganska bra skydd i lagstiftningen när vi handlar av ett företag. Det är en trygghet när man som privatperson handlar online. Dock kan det vara svårt att hävda sin rätt när man handlar hos företag som inte finns i Sverige. Idag är det ju många som köper produkter från andra länder och det är i sig en risk då svensk lag gäller i Sverige men inte i andra länder.

En sida som jag hittat som går igenom avtalsrätten är denna. Det är en advokatbyrå och där står det mycket information om den svenska avtalsrätten ifall du vill läsa mer.

Det är viktigt som konsument att ha koll på vad lagstiftningen säger så du kan hävda din rätt ifall något går fel när du handlar i en e-handel.

Ekenberg & Andersson Advokatbyrå biträder både svenska och internationella företag och privatpersoner med avtalsrätt